Bakteri Vitamini

1987 yılında Alphachemie GmbH firması tarafından geliştirilen
DOSFOLAT®, Folik Asit'in (Vitamin Bc) suda çörüniir hale getirilmiş
depolamaya ve dozaja dayanıklı patentli bir formülasyonudur.

Anasayfa > Ürün ve Teknolojiler > Bakteri Vitamini

Atıksu Endüstrisi için Biyolojik Yenilikler

1987 yılında Alphachemie GmbH firması tarafından geliştirilen DOSFOLAT®, Folik Asit'in (Vitamin Bc) suda çörüniir hale getirilmiş depolamaya ve dozaja dayanıklı patentli bir formülasyonudur.

DOSFOLAT® XS, stabilize edilmiş folik asit mikronütrienti DOSFOLAT^ın daha çabuketki yapan geliştirilmiş bir şekli olup; evsel, endüstriyel ve karışık atıksuların biyolojik arıtımını hızlandırmaktadır.

Özellikle yağ ve gres yüklü atıksuların arıtılmasında ve nitrifikasyon prosesinin iyileştirilmesi gerektiğinde, patentli DOSFOLAT^ XS, folik asitin verimli etkisini daha da artırarak başarılı sonuçlar vermektedir. Bu etkiler, filament bakterilerin gelişmesi™, pin flok oluşumunu ve köpük problemlerini engeller ve çamurun çökme özelliğini iyileştirir.

Uygulamadan Önce:

Uygulamadan Sonra:

Ayrıca düşük SVI ve biyolojik parçalanmanın tamamen sağlanması sebebiyle daha az çamur oluşumu, daha hızlı işletmeye alma; debi, sıcaklık, ve toksik yüklere karşı stabil bir sistem oluşturulması söz konusudur. Tesİsfn veriminin yükselmesi, esnekliği ve stabil itesi folik asidin biyokütle gelişimi ve metabolizma üzerindeki teşvik edici etkisi ile sağlanır.

Vİtamİn B kompleksi olan folik asit, tüm hücrelerin gelişmesi ve metabolizmaları İçin gereklidir, Folîk asit, biyolojik atıksıı arıtma tesislerinde mikroorganizma sayısını, çeşitliliğini ve aktivitesiniartırır. DOSFOLAT XS, az miktarda molibdo-pterin kofaktörü eklenmesiyle orijinal formülün modifiye edilmiş halidir. Bu molibdenum kompleks kofaktörleri Nİtrosomonas ve Nîtrobakterlerin nitrifikasyon reaksiyonları İçin gereklidir.

Biyolojik atıksu arıtma tesislerinde DOSFOLAT" XS kullanımı ile elde edilen iyileştirmeler:

  • KOL B0İ5, AKM, Fenol, Yağ-Gres, v^b. gibi temel kirleticilerin gideri m veriminin yükselmesi ve hemen

  • Hemen atıksu karakterinden bağımsız, stabil deşarj değerlerine ulaşılması

  • Nitrifikasyon-Denitrifikasyon (azot giderimi) veriminde artış

  • Daha iyi floklaşabîlen aktif çamur sayesinde çöktürme havuzu veriminde artış, çamur kabarması

  • Probleminin giderimi, çamur sus uzlaştırma kimyasalları sarfiyatında tasarruf

  • Atık çamur azaltırnı

  • Hidrolik ve organik şok yüklemeler, toksik şoklar, işletmeye ara verme gibi olumsuz şartlara dayanıklı,

  • Hızla toparlanabilen biyokütle oluşumu

  • Soğuk havalarda arıtma veriminin korunması

  • Biyolojik arıtma sistemlerinin hızla ve etkili şekilde işletmeye alınması

DOSFOLAT XS’in özel bir kullanımı şekli sayesinde biyolojik atık çamur miktarında %50 – 60 oranında azaltma sağlanabilmektedir.